پرینت

پرینتر لیبل نگار

         

                          چاپگر رومیزی

 Citizen CLS300

Citizen CLS321

 

 چاپگر نیمه صنعتی

 

Citizen CLS521

 

 

Citizen CLS621

 

 

 

 Citizen CLS631 

چاپگر صنعتی

 

Citizen CLS700

 

 

Citizen CLS700R

 

 

 

 Citizen CLS703

 

 لیبل پرینتر نگار سپاهان که به نام های دیگری مانند بارکد پرینتر و چاپگر بارکد و بارکد زن نیز شهرت دارد  سخت افزاری مناسب به منظور پرینت گرفتن لیبل های پشت چسب دار به منظور چاپ بارکد و مشخصات کالا میباشد. این بارکد های چاپ شده بر روی لیبل یا برچسب قابلیت الصاق بر انواع محصولات را دارا میباشند.فرآیند چاپ بارکد سبب شناسایی محصول و به دنبال آن ردیابی انواع محصول توسط مجموعه  میگردد.

پرینتر بارکد به دو نوع چاپگر صنعتی و بارکد پرینتر رومیزی تقسیم بندی می گردد:

 

  •  لیبل پرینتر صنعتی ( Industrial Barcode Printer)

پرینتر صنعتی برای چاپ لیبل با حجم بالا طراحی شده است . این پرینتر ها از کیفیت مکانیزیم بسیار بالایی بهره میبرند و توانایی پرینت گرفتن با نعداد بسیار بالا را دارا هستند . طراحی مستحکم این نوع پرینتر آن ها را بهترین انتخاب برای انبارها ، کارخانجات و کارگاه ها و محیط های از این قبیل قرار داده است .این نوع از چاپگر حرارتی دارای روش چاپ حرارتی مستقیم و غیر مستقیم میباشند.

  •  بارکد پرینتر رومیزی (Desktop Barcode Printer)

پرینتر رومیزی در مواقعی که میانگین تعداد لیبل پرینت گرفته شده در روز کمتر از 3000 عدد باشد یک انتخاب اقتصادی به شمار می رود . این پرینتر ها به راحتی کار می کنند و کیفیت مشابهی با پرینترهای پیشرفته تر دارند . چاپگر رومیزی برای ادارات و کارهای جزئی با حجم پرینت پایین بسیار مناسب است .این نوع از چاپگر حرارتی دارای روش چاپ حرارتی مستقیم و غیر مستقیم میباشند.