چاپگر بارکد و لیبل

                  دستگاه چاپ بارکد و لیبل

دستگاه های فروشگاهی

                   Pos های فروشگاهی

بارکد اسکنر

                  دستگاه های بارکدخوان

ریبون  RESIN

این ریبون نگار سپاهان مخصوص چاپ روی برچسب های صدفی ، متال ، شفاف و اموال میباشد
مقاومت چاپ خوب در مقابل سایش ، شستشو و بعضی از حلال ها را دارند .

برندهای همکار ما